Шанг Сунг (Shang Tsung) - Галерея

Образы

Mortal Kombat-IMortal Kombat-II

http://cs1356.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_8805a7b9.jpg

Mortal Kombat-3, UMK-3, Trilogy

http://cs1356.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_0f906459.jpg

Mortal Kombat: Deadly Alliance, Armageddon

http://cs1356.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_e4d9088e.jpg

Mortal Kombat: Shaolin MonksMortal Kombat vs. DC Universe

http://cs10685.vkontakte.ru/u23010420/22099035/x_2f668e08.jpg

Mortal Kombat Mythologies: Sub-ZeroMortal Kombat Movie

http://cs9239.vkontakte.ru/u23010420/22099035/x_180d66e2.jpg

Mortal Kombat Conquest

http://cs9239.vkontakte.ru/u23010420/22099035/x_a2b61f57.jpg

MK: Defenders Of The RealmMK The Journey BeginsИконки

Mortal Kombat-1


Mortal Kombat-II


Mortal Kombat-3, UMK-3, Trilogy


Mortal Kombat: Deadly Alliance


Mortal Kombat: Armageddon


Mortal Kombat vs. DC Universe


Картинки

Mortal Kombat-IMortal Kombat-II


Mortal Kombat-3, UMK-3, Трилогия

Mortal Kombat: Deadly Alliancehttp://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_feb6b629.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_637734b7.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_5cc7e7d8.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_1a393a36.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_be8e855a.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_2613115f.jpg

Mortal Kombat: Deception


http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_7d4dd28a.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_b747e2fe.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_d5951a61.jpg

Mortal Kombat: Shaolin Monkshttp://cs4946.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_5720e835.jpg

Mortal Kombat: Armageddon
http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/y_5124dfc6.jpg

Mortal Kombat vs. DC Universe


Screenshots

Mortal Kombat-II

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_fa2dae47.jpg

Mortal Kombat: Deadly Alliance

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_f941d130.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_e182dfc4.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_7c75adb2.jpg

Mortal Kombat: Armageddon

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_1ae218d6.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_91c54451.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_74971f2d.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_52eccc66.jpg

Mortal Kombat vs. DC Universe

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_7925853e.jpg

http://cs4304.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_09026807.jpg

Sprites

Mortal Kombat-I

http://cs4946.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_3e8230f5.jpg

Mortal Kombat-II

http://cs4946.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_db1d1383.jpg

Mortal Kombat-3, UMK-3, Trilogy

http://cs4946.vkontakte.ru/u1598141/22099035/x_d4b9d1e1.jpg

+ Галерея МК-2011

© Дженис

© Mortal Kombat Universe